ctp polyester imalatı ctp polyester üretimleri firması

[ctppolyester1][bigposts]

ctp polyester kaplama ctp polyester hamam ctp polyester kiosk büfe stand

[ctppolyester2][bigposts]

CTP POLYESTER ANIT İMALATI

Firma'mız belediyeler için anıt yapımlarını üstlenmektedir. Anıtlar; İnsanlığın en eski sanat ürünlerinden, kendine özgü anlam taşıyan ve güzel sanatların bir kolu olan anıtlar, tarih boyunca farklı amaçlarla yapılmıştır. Aynı zamanda bir tasarım sanatı olan anıtlar, belirleyici özellikleriyle yer aldıkları alanlarda insanları, kültürleri kaynaştırmış; çevrelerindeki diğer öğelerle birlikte kent dokusunu oluşturmuşlar ve bunlar gibi pek çok önemli işlevler üstlenmişlerdir. Açık alanlarda sergilenen şehre özgü halk tarafından kabul görmesi,  o mekânların özelliklerine göre tasarım yapmalarıyla mümkün olmuştur. 

Kent, bir insan ürünü olmakla birlikte, en geniş ölçekli mimarlık eserleri olup, insanın yaşamını sürdürdüğü ve imkânlarından yararlandığı ortak noktalardır. Kentler, bir gelişme sürecinin ürünüdüler ve uzun bir zaman diliminde var olmuşlardır. Bu nedenle kentsel yaşam biçimleri, daha önceki yaşam şekillerinden etkilenerek değişip, gelişmişlerdir. Ülkemiz'de fiberglass - polyester alanında kamu ve bireysel talepler doğrultusun üretimler gerçekleştirmektedir.