ctp polyester imalatı ctp polyester üretimleri firması

[ctppolyester1][bigposts]

ctp polyester kaplama ctp polyester hamam ctp polyester kiosk büfe stand

[ctppolyester2][bigposts]

POLYESTER'İN TEMEL YAPISI

Doymamış polyester reçine üretiminin temelinde genel olarak iki tip organik asit kullanılır. Esnek reçineler için maleik anhidrid ve sert reçineler için ftalik anhidrid. “Baz” olarak veya alkol olarak değişik tip “glikol”ler kullanılır. Daha çok antifriz olarak bilinen etilen glikol, polyester formülasyonlarında kullanılan alkol tiplerinden biridir.

Polyester reçinelerin temel yapı malzemelerinin bazıları aşağıdadır.

Organik asitler Glikoller / Organik Alkoller
Ftalik anhidrid Propilen glikol
Maleik anhidrid Dietilen glikol
İzoftalik asid Etilen glikol
Adipik asit Dipropilen glikol
Fümarik asid Neopentil glikol

Kaynakları Kaynakları
Kömür / Benzen Doğal gaz
Naftalin / Bütan
Petrol türevleri

“Saf” doymamış polyester, kullanım için çok kalın (yüksek viskoziteli)dir. Bu nedenle bir monomer ile inceltilir. Bu inceltme, boyadaki çözücünün kururken buharlaşması gibi değildir ve reaksiyonun bir bileşeni olarak polyester ile şebeke yapısı oluşturur. Doymamış polyesterlerde kullanılan başlıca monomerler aşağıdadır.
Monomerler Kaynakları
Stiren Benzen
Vinil Toluen Doğalgaz
Alfametil Stiren Kömür
Metil Metakrilat

Sıvı reçinelerde elyafın ıslanması ve ıslanma hızı reçinenin viskozitesine bağlıdır. Viskozite ne kadar düşükse ıslanma o kadar çabuk ve iyi olmaktadır. Yüksek vizkoziteli reçineler ısıtılarak viskozitesi düşürülebilir ve ıslanma kolaylaşır.