ctp polyester imalatı ctp polyester üretimleri firması

[ctppolyester1][bigposts]

ctp polyester kaplama ctp polyester hamam ctp polyester kiosk büfe stand

[ctppolyester2][bigposts]

POLYESTER REÇİNE NEDİR

Tereftalik asitle etilen glikolün polimerleşmesinden oluşur. Boyacılıkta, kumaş polyester ve lâstik sanayinde, ayrıca korozyona karşı koruyucu olarak kullanılır. Tahta üzerine sürüldüğünde hava higroskopik ve fiziksel koşullarına karşı koruyucu, parlak bir katman oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde.

Diğer bir tanım: Polyester kelimesi birleşik bir kelime olup, “çok” anlamlı POLY ve organik bir tuzu ifade eden kimyasal bir terim olan ” ESTER” den oluşur. POLYESTER kelimesini, “çok sayıda organik tuz” olarak da ifade edebiliriz. Ayrıca ester molekülleri zincirini Polimer olarak da tanımlayabiliriz.

Doymamış ilk polyester reçinelerin ilk pratik uygulama örneği 2. Dünya savaşındadır. Fakat cam elyafı ile takviye edilmesi, çok sağlam ve hafif bir malzeme olduğunun anlaşılması 1950 de olmuştur. Günümüzdeki polyester doymamış reçineler ilk hallerine göre çok daha üstün özelliklere sahiptir.

Hem Türkiye’ de hem de Dünya’ da CTP uygulamalarında en yaygın olarak kullanılan doymamış polyester reçineler, Takviyeli plastikler içinde termoset grubunda yer alan bir reçinedir. El yatırması gibi basit kalıplama tekniklerinden, en karmaşık makineleşmiş kalıplama tekniklerine kadar, her türlü kalıplama tekniğine hitap eder. Polyester reçineler, çok geniş bir kimyasal aileyi kapsar ve genel olarak dibazik asitlerle, polihidrik alkollerin kondensasyon reaksiyonu sonucunda elde edilir.  Dibazik Asit + Polihidrik Alkol = Polyester Reçine + H2O              Kullanılan dibazik asit türüne bağlı olararak, doymamış polyester reçineler, kompozitin genel amaçlı veya kimyasal dayanımlı olmasını sağlayacak şekilde, “ortoftalik” veya ” izoftalik” olarak adlandırılır.

POLYESTER ÜRETİMİNDE KARIŞIM ORANLARI

Dolgusuz bir polyesterin bileşiminde %65 reçine %35 stren bulunur. Bu oran en ideal orandır.  Stren oranının arttırılması yapışmayı negatif yönde etkiler, bunun sebebi yapışmayı sağlayan asıl madde polyester reçinesidir ve oranı azaldıkça ürün kalitesi düşer. Akrilik levha üzerine yapılan uygulamalarda stren oranının belirtilen değerden zla olması levha üzerinde deformasyona sebep olur. Karışım oranında stren oranı yüksek olan polyesterlerde kuruma sonrası yüzeyde gözenekler oluşur. Bunun sebebi tepkimeye girmeyen strenin buharlaşarak ortamdan uzaklaşmasıdır. Normal koşullarda volumetrik olarak kuruyan polyesterin çekme oranı %8’dir. Artan stren oranı ile birlikte çekme oranıda artar.  Polyester reçinesinin oranının arttırılması durumunda yine yapışmada negatif yönlü etkilenmeler olur. Bunun sebebi reçinenin çapraz bağ yapacağı stren oranı aldığı için yetersiz çapraz bağ oluşur.

DOLGUSUZ POLYESTERLER

Dolgusuz polyesterlerin yapısında %65 polyester reçinesi %35 stren bulunur. Polyester içerisine CaCO3 katkısı ile değişen oranlarda dolgulu polyester elde edilir. Buradaki amaç maliyeti düşürmektir. Dikkat edilmesi gereken asıl nokta maliyet ve kalite arasındaki oranı ayarlamaktır. Çünkü CaCO3 katkısı ile polyesterin yapışma özelliği ters orantılı olarak değişir. Dolgusuz polyestere dolgu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak karıştırılacak olan CaCO3 ün tanecik boyutu çok önemlidir.

Tanecik boyutu ne kadar küçük olursa yüzey alanı o kadar büyük olur ve polyesterin dolguyu ıslatması daha rahat olur. Üretici firmaların ürettiği dolgusuz polyesterlerin içerisinde yüzey gerilimini düşüren ve tabana çökmeyi (aşırı dolgu maddesi olmadıkça) önleyen gerekli katkılar mevcuttur.  Karışımın Hazırlanması Kullanılacak dolgu malzemesinin tanecik boyutu 0-5 µ aralığında olmalı ve önerilen boyut 1µ’dur. Karışma oranı kurulurken dikkat edilecek şey maliyet kalite dengesidir. Dolgu oranı (polyester kalitesine göre) %50-60’ı geçmemelidir.

.Ayrıca artan dolgu oranı ile stren oranı azaltılmalıdır. Bu oranlar tamamen deneme yanılma metodu ile bulunarak uygulanmalıdır. Polyester içerisine katkı yapılıp karışım hazırlanırken kazan sıcaklığına dikkat edilmeli ve bu sıcaklık 60 0C’yi geçmemelidir. Karıştırma süresi ortalama olarak 30 dakikadır. Bu süre için karıştırıcı hızı 700 rpm değerinde olmalıdır. Karıştırıcı kazan boyutu ile orantılı olarak tasarım denkliklerine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Karıştırma sırasında vorteks oluşmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama  Ürünün ideal uygulama sıcaklığı 35 0C’dir. Uygulama esnasında viskoziteyi ayarlamak için maksimum %10 stren katılabilir. Belirtilen oran aşılmamalıdır, aksi takdirde polyester kalitesi düşer ve ürün içindeki fazla stren akriliğe zarar verir.

Uygulanacak olan polyestere katılacak olan ideal MEKP oranı %1’dir ve maksimum %2 labilir. Havaların ısınması ile bu oran ortam koşulları doğrultusunda ayarlanabilir. Aynı şekilde kobalt oranı da sıcaklık faktörünün etkisi ile ayarlanmalıdır. 15 0C’nin altındaki sıcaklıklarda %0,5 kobalt ilavesi yapılabilirken belirtilen değerden daha yüksek sıcaklıklarda kobalt ilavesi yapılmaz. Kobalt oranı fazla olursa kuruyan polyester yeşil ya da tonlarında bir renk alır. Artan kobalt oranı ile rengin yeşile dönmesi de artar. Bu durum çapraz bağların çok çabuk gerçekleşerek yapışmanın olmasını engeller. Ayrıca MEKP ve Kobalt oranlarının artması kuruyan polyesterin çekme oranında artışa sebep olur.  Depolama Polyesterin depolandığı yer güneş almamalı ve havalandırılmış olmalı. İdeal depolama sıcaklığı 20–30 0C’dir. Maksimum depo sıcaklığı 50 0C’yi geçmemelidir. Bu değer ürünün bozulmaya başladığı sıcaklıktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu ortamlarda depolanan ürünler, 3 ay olan kullanım süresinden daha önce dolgulu polyesterin bozunmasına sebep olur.